Szanowni Państwo,

W dniach 29-30 listopada 2023 roku odbędzie się już 30 edycja  konferencji, którą – jako Fundacja Res Humanae – organizujemy corocznie w okolicach 1 grudnia z okazji Światowego Dnia AIDS. W tym roku konferencja odbywać się będzie w trybie hybrydowym. Stacjonarne obrady konferencji odbywać się będą w hotelu Marriott w Warszawie, dodatkowo obrady transmitowane będą w trybie on-line na kanale YouTube fundacji Res Humanae oraz na tej stronie internetowej. Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator nie zapewnia zakwaterowania.

Tegoroczne wydarzenie jest kontynuacją corocznych, tradycyjnych już spotkań wszystkich osób, dla których ważne jest przeciwdziałanie epidemii HIV i pomoc osobom żyjącym z HIV. Forum dyskusyjne towarzyszące temu wydarzeniu integruje całe środowisko, stwarza możliwość wszechstronnej dyskusji, omówienia najistotniejszych problemów. Konferencja stała się również miejscem wymiany naukowych doniesień, prezentacji projektów, okazją mobilizującą do podejmowania społecznej aktywności wielu osób i organizacji.

Specyfika naszych konferencji polega na podejmowaniu dyskusji o AIDS, nie tylko w aspekcie medycznym, naukowym, ale również w kontekście problematyki społecznej, prawnej, etycznej i filozoficznej. Dodatkowym wyróżnikiem konferencji jest również to, że uczestniczą w niej zarówno osoby żyjące z HIV/AIDS, jak również ci, którzy na ich rzecz pracują: lekarze, przedstawiciele instytucji centralnych, władz samorządowych i organizacji pozarządowych, przedstawiciele świata nauki, osoby publiczne, dziennikarze.

Konferencja przygotowywane jest we współpracy z Krajowym Centrum ds. AIDS i Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

Program konferencji

Partnerzy

XXX konferencja przygotowana została dzięki wsparciu:

MZ_m.png
KCdsAIDS_m.png
logo_25lat_mazowsze_poziom

oraz Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce

Platynowy Partner Konferencji:

Główny Partner:

Partner:

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Scroll to Top